Het doel

Navigators Studentenvereniging Groningen is de grootste christelijke studentenvereniging van Nederland en telt 450 leden. Voor het organiseren van activiteiten en om een gezamenlijk thuis te hebben, heeft de vereniging in 2014 haar intrek genomen in een eigen sociëteit: een pand aan de Hardewikerstraat 7 te Groningen. In dit pand ontmoet de vereniging elkaar, borrelt en feest zij en wordt het motto “christus kennen en hem bekend maken” uitgedragen in de stad Groningen.

Voor de aanschaf van deze Sociëteit en voor de doorlopende financiering hiervan is er een systeem van verschillende inkomstenbronnen. Een hypotheek bij de bank en leningen van private investeerders zijn hier onderdeel van. Het grootste gedeelte van de financiering komt bij de ‘achterban’ vandaan in de vorm van waardepapieren (een lening). Ouders, grootouders, vrienden en andere geïnteresseerden kunnen een waardepapier kopen van €1000,- om zo een klein stukje mee te helpen met de investering.

De waardepapieren hebben een beperkte looptijd en worden na een paar jaar opnieuw afbetaald. En dus zullen er om de paar jaar nieuwe geïnteresseerden moeten worden gevonden. Deze werving noemen we de herfinanciering. Door waardepapieren af te lossen en opnieuw te verkopen, kunnen we de sociëteit blijven houden. Daarnaast verdient de vereniging jaarlijks flink op de exploitatie van de sociëteit en hoeft er dus voor elke herfinanciering minder geld te worden bijeengebracht. Met dit inventieve systeem heeft N.S.G. een prachtig pand kunnen kopen in de binnenstad en hoopt het deze nog jaren te kunnen behouden. Ook in 2020 zal er weer een herfinanciering plaatsvinden met als doel; Een thuis voor de toekomst.

De businesscase geeft u als lezer een duidelijk beeld van wat de herfinancering is en waarom N.S.G. uw steun nodig heeft. Alle details rondom de financiële situatie in het verleden en heden komen hier aan bod. De geschiedenis van de sociëteit, de huidige exploitatie en een toekomstprognose maken dit informatieve document compleet.

De herfinanciering is uitgebreider beschreven in de businesscase. Hierin worden onder andere de stand van zaken, financiën en doelstelling uitgebreider besproken.

Een Waardepapier

Een waardepapier is een tijdelijke lening aan Stichting Huisvesting N.S.G. van €1000,-. Na een gekozen looptijd wordt het uitgeleende bedrag weer samen met de rente (non cumulatief). Stel u neemt het waardepapier “Brons”, dan krijgt u 5 jaar later €1075,- teruggestort. U kunt er ook voor kiezen de rente te schenken, in dat geval krijgt u €1000,- teruggestort. In onderstaande tabel ziet u de verschillende opties voor een waardepapier.

WaardepapierLooptijdBedragJaarlijkse renteVoorwaarden
Brons5 jaar€1000,-1.5%5 jaar niet opneembaar
Zilver10 jaar€1000,-2.0%10 jaar niet opneembaar
Goud20 jaar€1000,-2.5%20 jaar niet opneembaar
Studenten5 jaar€1000,-1.5%3 jaar niet opneembaar *

* Het studentenwaardepapier is na drie jaar opneembaar bij aankoop van een huis, bij trouwen of bij emigreren.

(Her)financieringen in het verleden

De herfinanciering van 2020 is niet de eerste die plaatsvind. In het verleden hebben er al twee grote (her)financieringen plaatsgevonden. De eerste was in 2013 voor de aankoop van de eerste sociëteit. Hier werden maar liefst 500 waardepapieren ter waarde van 1.000 euro per stuk verkocht. Een groot deel hiervan liep in 2018 af. Als gevolg hiervan werd er eind 2016 opnieuw een herfinanciering georganiseerd. Deze keer werden er bijna 350 waardepapieren verkocht. Dit was voldoende om de aflopende waardepapieren in 2018 mee af te betalen en zelfs nog een deel van de hypothecaire leningen af te lossen. Aangezien er in 2021 en 2023 wederom een deel van de waardepapieren afloopt, vindt er in 2020 een herfinanciering plaats.

Doelstelling

De doelstelling voor de herfinanciering van 2020 is om 300 waardepapieren te verkopen á €1000,- per stuk. Hiermee is de stichting de komende jaren liquide genoeg om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen.