Financiële stukken

Hier kunt u de financiële stukken downloaden omtrent de herfinanciering van de sociëteit aan de Hardewikerstraat 7. De businesscase en de verschillende jaarverslagen geven een duidelijk beeld van de financiële situatie van de vereniging en leggen uit waarom in 2020 een herfinanciering wordt georganiseerd.

Wij moedigen u aan om de businesscase te downloaden en te lezen! Kent u iemand die lid is bij N.S.G. maar weet u eigenlijk niet precies wat de vereniging is en waarom wij uw steun hard nodig hebben? In dit uitgebreide document krijg u context en uitleg over N.S.G. als vereniging, het pand en haar financiën. In het financieel addendum vindt u een financiële prognose voor de komende jaren en wordt er uitgebreider ingegaan op het bijgevoegde jaarverslag. Zo kunt u een goede afweging maken en natuurlijk uiteindelijk besluiten om ons te steunen met de aanschaf van een waardepapier.

De jaarverslagen zijn te downloaden als aanvulling op de businesscase en laten u kennis maken met de huidige financiële situatie van N.S.G. en van de stichting huisvesting der N.S.G.