Stichting Huisvesting N.S.G.

Stichting Huisvesting N.S.G. is in 2008 opgericht en is verantwoordelijk voor de huisvesting van N.S.G. Het (parttime) bestuur van deze stichting bestaat uit de huidige herus (verantwoordelijke vanuit het verenigingsbestuur voor de sociëteit), de herus van het voorafgaande jaar en een aantal oud-leden van de vereniging die relevante expertise hebben met betrekking tot huisvesting. De taken van de stichting zijn het in stand houden van de sociëteit ten behoeve van de vereniging, het sluiten van contracten met betrekking tot het pand, het beheren van de pandrekening en visie vormen aangaande huisvesting. Eerder waren zij ook verantwoordelijk voor het zoeken naar nieuwe huisvesting, maar met de komst van het huidige pand is dit niet langer nodig en ligt de nadruk op het in stand houden van de sociëteit en het herfinancieren hiervan.

Bij de huidige sociëteit is de stichting eigenaar van het pand en maakt de vereniging gebruik van het pand. Voor deze constructie is gekozen om continuïteit te waarborgen, de aansprakelijkheid te verleggen en toezicht te kunnen houden.

De stichting bestaat uit:

  • Voorzitter: Stijn van Rijn
  • Secretaris: Irene van Rijn-Dekker
  • Penningmeester: Bert-Jan van Leeuwen
  • Jurist: Margreet Otten
  • Coördinator Herfinanciering: Stevan Wilts
  • Coördinator Groot onderhoud: Johan Groenwold
  • p.t. Herus: Esther Veling
  • h.t. Herus: Rudie Stuursma