Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Als u op zoek bent naar uitgebreide informatie over het project, kunt u het beste de businesscase of de financiële stukken lezen. Als uw vraag hier niet tussen staat mag u altijd mailen naar huisvesting@nsgroningen.nl of contact opnemen via een van de andere contactmogelijkheden op onze contact pagina.

Vragen over de vereniging en het pand

N.S.G. heeft inderdaad nu een eigen sociëteit, echter is deze nog niet ons eigendom. De aankoop is mogelijk gemaakt door heel veel investeerders. Waar enkele jaren de noodzaak duidelijk voelbaar was omdat we anders op straat zouden staan, voelt de noodzaak nu misschien minder maar is ze er nog steeds. Het gaat nu niet meer om de aankoop van een sociëteit maar om het behouden en het afbetalen van eerdere investeerders. Meer informatie over financiële situatie en de samenstelling van de investeerders kunt u vinden in de financiële stukken.

U bent waarschijnlijk al bekend met Navigators Studentenvereniging Groningen, een Christelijke studentenvereniging met 450 leden. Voor de aankoop van een eigen sociëteit is gekozen voor een constructie waarbij het pand niet eigendom is van de vereniging, maar van een aparte stichting. Hiervoor werd Stichting Huisvesting N.S.G. in het leven geroepen. De stichting is verantwoordelijk voor de financiering, de exploitatie en het onderhoud van het pand. Bij het kopen van een waardepapier gaat u daarom ook een overeenkomst aan met Stichting Huisvesting N.S.G., niet met de vereniging.

Om de veiligheid van het pand te waarborgen wordt er jaarlijks gecontroleerd door de brandweer en worden electrische installaties en systemen gecontroleerd door gecertificeerde bedrijven. Het pand wordt wekelijks schoongemaakt door leden en ook het klein onderhoud van het pand wordt gedaan door leden van de vereniging. Voor het groot onderhoud worden externe bedrijven ingehuurd.

Ja, het doel is om uiteindelijk volledig eigenaar van het pand te worden. Het beleid van Stichting Huisvesting N.S.G. hierin is dat getracht wordt om de duurste leningen eerst af te lossen. Dit omdat daar flinke besparingen zijn te behalen. Sinds de aankoop van het pand in 2014 is hier al een aanzienlijk deel van afgelost, maar nog niet alle dure leningen zijn afgelost. Op dit moment betekent dit daarom dat alle aflopende waardepapieren opnieuw moeten worden gefinancierd.  De prognose is dat daarmee het pand over 20 jaar is afbetaald.

Waarschijnlijk bent u lid (geweest) of kent u iemand die lid is bij Navigators Studentenvereniging Groningen. Bij de aankoop van het pand in 2013 is een deel gefinancierd door leden en achterban. Dit waren tijdelijke leningen die de komende jaren moeten worden afbetaald en daarom zoeken we nieuwe investeerders. Met onze sociëteit hebben we een locatie waar we elkaar kunnen ontmoeten, borrels en feesten kunnen organiseren en ons motto in de praktijk kunnen brengen.

Vragen over de investering

U investeert in de Stichting Huisvesting N.S.G. Zij behartigt de belangen omtrent de sociëteit van Navigators Studentenvereniging Groningen. Met uw investering worden eerder gekochte waardepapierhouders en andere (groot) investeerders afbetaald. Door dit laatste, worden de vaste kosten per maand flink verlaagd en kan er zo meer gespaard worden voor toekomstige afbetaling en groot onderhoud van de sociëteit.

Nee, begin 2016 heeft de Stichting Huisvesting N.S.G. een ANBI aanvraag gedaan. Deze status is echter niet aan ons toegekend.

Ja, u krijgt jaarlijks het jaarrapport van de Stichting Huisvesting N.S.G. in de mail. Hierin staan de jaarcijfers van voorgaand kalenderjaar en ook het jaarverslag over de sociëteit.

Mocht blijken dat inkomsten uit verschillende bronnen lager uitvalt dan begroot, dan kan dit tijdig worden bijgesteld door bijvoorbeeld actiever te verhuren, de bierprijs omhoog bij te stellen, en in een extreme situatie door minder snel af te lossen op waardepapieren. Mocht Stichting Huisvesting N.S.G. daadwerkelijk failliet dreigen te gaan, dan kan het pand verkocht worden om de openstaande schulden af te lossen. De geschatte waarde van pand is op dit moment hoger dan de schuldenlast. U kunt meer lezen over de financiële situatie in de financiële stukken.

Hoewel Stichting Huisvesting N.S.G. de grootst mogelijke aandacht besteedt aan risicoreductie, en in het gehele proces pas beslissingen neemt wanneer aantoonbaar is dat deze veilig zijn, kan zij, zoals bij de meeste vormen van geldlening, niet volledig garant staan voor het bedrag van uw lening.

Vragen over het waardepapier

Een waardepapier is een lening van 1000 euro voor een bepaalde tijd. U ontvangt hier rente over, afhankelijk van de gekozen looptijd. Meer informatie is te vinden onder het kopje het doel.

Ja, afhankelijk van de gekozen looptijd (5, 10 of 20 jaar), krijgt u respectivelijk 1.5%, 2% of 2.5%. U kunt deze rente ook schenken. Bij het kopen van een waardepapier kunt u aangeven of u de rente wilt ontvangen of schenken.

Via deze link kunt u een of meerdere waardepapier(en) kopen. Na het invullen van uw gegevens kunt u direct via IDeal afrekenen en krijgt u uw contract opgestuurd in de mail.

Ja, heel graag zelfs! Indien het dan gaat om waardepapieren met dezelfde looptijd, hoeft u maar eenmaal uw gegevens in te vullen. Wilt u verschillende waardepapieren kopen, dan verzoeken we u per looptijd uw gegevens in te vullen en af te rekenen, zodat we u verschillende contracten kunnen sturen per looptijd.

Deze herfinanciering vindt plaats in november en december 2020. In die periode kunt u een waardepapier aanschaffen. Stel dat u na enkele maanden/jaren nog een extra waardepapier wilt aanschaffen, dan is dit altijd mogelijk. U kunt dan contact opnemen met de Stichting Huisvesting.

In het contract en in onze administratie wordt bijgehouden wanneer u recht heeft op de terugbetaling van uw investering(en). Er zal ter zijner tijd contact met u worden gezocht of de gegevens nog kloppen, waarna het geld teruggestort zal worden.