Een thuis voor de toekomst!

Herfinanciering N.S.G. 2020 – doet u al mee?

N.S.G. heeft in 2014 met behulp van haar ‘achterban’ haar huidige Sociëteit gekocht. Geïnteresseerden hebben een waardepapier gekocht van €1000,- om zo een klein stukje mee te helpen met de investering. Deze waardepapieren verlopen en zullen dus om de paar jaar opnieuw moeten worden geworven, en dit jaar is dat weer nodig. Met dit systeem heeft N.S.G. een prachtig pand kunnen kopen in de binnenstad waarin de vereniging elkaar kan ontmoeten, feesten en vanwaaruit zij haar motto kan uitdragen.

Een thuis voor de toekomst

Herfinanciering N.S.G. 2020 – doet u al mee?

Pand

In 2013 heeft N.S.G. een pand aan de Hardewikerstraat 7 aangeschaft. In 2014 is dit in gebruik genomen als Sociëteit van de vereniging. Nu in 2020, wordt dit pand dagelijks gebruikt door de 500 leden die de vereniging rijk is. Vier verdiepingen van dit monumentale pand zijn in gebruik voor verschillende activiteiten, zoals borrels, lezingen, studeren en feesten.

Vereniging

Met een eigen sociëteit is Navigators Studentenvereniging Groningen inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste christelijke studentenverenigingen van Nederland. ‘Christus kennen en hem bekend maken’ staat centraal in deze verenging met 500 leden. Er zijn disputen waarin vrienden voor het leven worden gemaakt, commissies waarin ieder lid zichzelf kan ontwikkelen en kringen om meer te leren over de Bijbel. Kortom, een prachtige en veilige basis voor menig student.

Waardepapieren

Hardewikerstraat 7 is de afgelopen 6 jaar een veilige uitvalsbasis geweest voor alle leden van N.S.G. De vereniging maakt dankbaar gebruik van alle mogelijkheden; veel van de leden zien de sociëteit inmiddels als een tweede thuis. Eén keer in de zoveel jaar heeft de sociëteit een herfinanciering nodig door middel van waardepapieren. Op deze manier wordt de sociëteit aan de Hardewikerstraat 7 ook ‘Een thuis voor de toekomst’.

De businesscase geeft u als lezer een duidelijk beeld van wat de herfinancering is en waarom N.S.G. uw steun nodig heeft. Alle details rondom de financiële situatie in het verleden en heden komen hier aan bod. De geschiedenis van de sociëteit, de huidige exploitatie en een toekomstprognose maken dit informatieve document compleet.

300

Waardepapieren nodig

376

Waardepapieren opgehaald